26 aug 2020 16:16

Geen uitgifte van Staatsbons op 4 september 2020

Het financieringsplan van het Federaal Agentschap van de Schuld voor het jaar 2020 voorziet in de uitgifte van Staatsbons voor een bedrag van 500 miljoen euro, op een totaal van 49,00 miljard euro aan uitgiften. Maar met een negatieve 10-jaarsrente van -0,13% en nog lagere rentes voor duurtijden korter dan 10 jaar is er net zoals de voorbije maanden onvoldoende vraag naar Staatsbons, en het Agentschap heeft dan ook beslist om de voorziene uitgifte op 4 september 2020 te schrappen. Het Agentschap heeft via andere instrumenten dit jaar al 39,63 miljard euro uitgegeven, wat overeenkomt met 80,88% van de doelstelling voor 2020.  De gemiddelde rente van deze uitgiften beliep slechts 0,11%.