22 nov 2004 01:00

Geen uitgiften OLOp's in 2005

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt mee dat de lineaire obligaties voor particulieren (OLOp) niet meer zullen uitgegeven worden in 2005. De inschrijvingsperiode die bij elke uitgifte voorbehouden werd voor de particulieren, wordt dus in 2005 afgeschaft. De particulieren die verder wensen te investeren in OLO's, kunnen dit zowel via de primaire als secundaire markt doen. Voor wat de reeds uitgegeven OLOp's betreft, werd geen enkele wijziging aan het bestaande regime aangebracht. Deze zullen gelijkgesteld worden met de overeenkomstige OLO na het vervallen van de eerste coupon volgend op de uitgifte van de OLOp en volgen dan hetzelfde fiscaal stelsel. Het Rentenfonds zal op de beurs (Euronext Brussel) de secundaire markt van de OLOp's blijven regelen tot hun gelijkstelling met de overeenkomstige OLO.