15 sep 2006 17:00

Geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid

Vaststelling van de geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid van ten minste 66% bij kinderen geboren na 1 januari 1996

Vaststelling van de geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid van ten minste 66% bij kinderen geboren na 1 januari 1996

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt hoe een geneesheer van de Directie-generaal personen met een handicap van FOD Sociale zekerheid de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% moet vaststellen. De vaststelling diende gewijzigd, omdat de mogelijkheid om het ongeschiktheidspercentage te vermeerderen in de reglementering van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen geboren na 1 januari 1996 is afgeschaft. Het ontwerp treedt retroactief in werking op 1 mei 2003, de datum waarop de wijziging van de reglementering van de verhoogde kinderbijslag in werking treedt. Het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 19, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 is een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het gaat voor advies naar de Raad van State.