05 aug 2016 20:06

Gegevens uit Noordrijn-Westfalen

De Minister van Financiën en de FOD Financiën bevestigen dat de minister vandaag van zijn ambtsgenoot uit Noordrijn-Westfalen een brief gekregen heeft waarin hem wordt meegedeeld dat die deelstaat eerstdaags aan de Federale Duitse belastingdienst data zal overmaken over Belgen met buitenlandse tegoeden.

Die brief bevat geen enkele andere precisering noch over het aantal Belgen, noch over het totaalbedrag of over het feit dat het om dezelfde zaak gaat van een paar maanden terug.

In april werden namelijk gecodeerde lijsten overgemaakt die behandeld worden door de Algemene Administratie van de BBI.

Diezelfde administratie zal maandag onmiddellijk contact opnemen met de Duitse federale collega’s om de nieuwe informatie te bekomen.