COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

20 apr 2007 17:00

Geïntegreerde politie

Werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie

Werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael goed over de werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI). Het ontwerp regelt de samenstelling, de bevoegdheden, de werking, de duur van het mandaat van de leden van het Comité SSGPI en de specifieke statutaire regels verbonden aan het ambt van directeur-diensthoofd.