21 dec 2005 11:36

Gelegenheidsarbeiders

Periode van vrijwillige instap in DIMONA-systeem met zes maanden verlengd

Periode van vrijwillige instap in DIMONA-systeem met zes maanden verlengd

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 over het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk. Om redenen van technische en informatieve aard wordt de periode van vrijwillige instap in het DIMONA-systeem voor gelegenheidsarbeiders in de tuin- en landbouwsector en de horeca met zes maanden uitgesteld.