07 mrt 2013 11:52

Gelijkheid mannen/vrouwen: de Kanselarij van de Eerste Minister steunt JUMP Forum 2013

De Kanselarij van de Eerste Minister engageert zich voor een betere gelijkheid tussen mannen en vrouwen en verleent dan ook haar actieve steun aan de 7e editie van het JUMP Forum. Het thema van deze editie is: “Vrouwen en mannen samen voor meer gelijkheid”. Deze editie is gewijd aan de creatie van partnerschappen tussen mannen en vrouwen ter bevordering van het professionele leven van vrouwen en vindt plaats op 25 april 2013 in het Internationaal Perscentrum (IPC) - Résidence Palace te Brussel.

Deze editie staat ook in het teken van de overheid. Twee workshops zijn in dit kader gewijd aan de overheidssector. De eerste workshop gaat over human resources en de uitwisseling van goede praktijken op het vlak van mixiteit in de overheidssector. De tweede workshop is toegespitst op externe communicatie en wil professionele communicatoren die verantwoordelijk zijn voor grote communicatiecampagnes bewust maken van de impact van gender in communicatie. Deze workshop wordt georganiseerd door de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De Kanselarij van de Eerste Minister schenkt steeds meer aandacht aan de bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Naast de goedkeuring van een specifiek actieplan maakt zij ook werk van twee ambitieuze projecten:

  • de integratie van de genderdimensie in de communicatiepolitiek van de federale overheid, in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM);
  • de ondersteuning van projecten die de certificering of de bevordering beogen van gender mainstreaming in de federale overheid. 

Ter herinnering: België heeft in 2007 de wet gender mainstreaming aangenomen die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen wil versterken door de integratie van de genderdimensie in het overheidsbeleid. In juli 2012 lanceerde de federale regering bovendien een federaal plan waarin elk regeringslid zich ertoe verbindt om de genderdimensie te integreren in twee beleidslijnen van zijn departement. 


http://www.forumjump.be
http://igvm-iefh.belgium.be
http://www.kanselarij.belgium.be

Meer informatie:

Elise Beyst
FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Stafdienst P&O
Wetstraat 16 – 1000 Brussel
elise.beyst@premier.fed.be
Tel.: 0498 57 04 48