07 dec 2007 10:36

Gemeenschappelijk heffingsstelsel voor luchtnavigatiediensten

Uitstel van bepaalde artikelen van de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie over het gemeenschappelijk heffingsstelsel voor luchtnavigatiediensten

Uitstel van bepaalde artikelen van de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie over het gemeenschappelijk heffingsstelsel voor luchtnavigatiediensten

De ministerraad heeft beslist de inwerkingtreding van een aantal artikelen van de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie aangaande de plaatselijke luchtnavigatieheffingen op Brussels Airport tot 1 januari 2009 uit te stellen. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt zal de Europese Commissie op de hoogte brengen van die beslissing.

Het uitstel is noodzakelijk, omdat de wet van 21 maart 1991 over de hervorming van bepaalde overheidsbedrijven en het samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 niet tijdig zijn gewijzigd, door de situatie van voorzichte en lopende zaken. Om die reden kon ook het ontwerp dat een regeling van de tarieven van terminal navigation charges voor landen en vertrekken op Brussels airport invoert, en dat beantwoordt aan het systeem van Brussels Airport en aan de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie niet worden afgerond. Het gaat om de artikelen 9, 11, 12, 13, 14 en 15 van de uitvoeringsverordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingsstelsel voor luchtnavigatiediensten.