18 dec 2015 17:53

Gemeenschappelijke aankopen en projecten geïntegreerde politie via verkeersveiligheidsfonds 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gemeenschappelijke aankopen en projecten van de geïntegreerde politie via het verkeersveiligheidsfonds 2014.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat een voorafname van een bedrag van € 13.671.850. Dit bedrag, dat een deel is van het verkeersveiligheidsfonds, is nodig voor de financiering van gemeenschappelijke projecten om verkeersinbreuken beter vast te stellen, boetes sneller te innen en gestandaardiseerd materiaal aan te schaffen door gemeenschappelijke aankopen.

Deze gemeenschappelijke projecten van de politie dringen de administratieve werklast van de politie beduidend terug. Zo kan de politie veel meer aanwezig zijn op het terrein en nog meer controles uitvoeren om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze gemeenschappelijke investeringen worden gerealiseerd in drie grote domeinen: de informaticaprojecten, de projecten gericht op de kennis van de politiemensen en de technologische projecten. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.