17 jun 2016 14:51

Gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over het aantal gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking en hun geografische of thematische dekking.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt het aantal gemeenschappelijke strategische kaders (GSK's) van de niet-gouvernementele samenwerking en hun geografische of thematische dekking. Voor de periode 2017-2021 wordt het maximale aantal GSK's op 33 in plaats van 30 gebracht. Erkende organisaties stellen GSK's op per land of per transnationaal thema. Het GSK dient als referentie voor de uitwerking van de programma's van deze organisaties, met inbegrip van de identificatie en de uitvoering van de synergieën en complementariteit tussen hen.

Het doel van de GSK's is enerzijds de bevordering van de geografische concentratie van de interventies van niet-gouvernementele samenwerking om de synergie en de complementariteit te verhogen, en anderzijds de bevordering van het collectieve leren en van de strategische dialoog tussen de niet-gouvernementele samenwerking en de administratie.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.