19 nov 2021 18:48

Gemeente Mol, OCMW Vorst en Sortir du Bois vzw slepen de Prijs Armoedebestrijding 2021 in de wacht !

De gemeente Mol, het OCMW van Vorst en de vzw Sortir du Bois werden vandaag beloond voor het maatschappelijke werk dat ze op het terrein verrichten. Tijdens een plechtigheid te Brussel werden ze in de bloemetjes gezet en ontvingen ze de Federale Prijs Armoedebestrijding. De drie organisaties kregen uit handen van Minister voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux, een cheque ter waarde van 10.000 euro.

Naar jaarlijkse traditie zet de federale overheid met de Federale Prijs Armoedebestrijding een aantal projecten, organisaties of personen in de kijker die een speciale erkenning verdienen voor hun inzet om armoede een halt toe te roepen. Dit jaar stond de prijs in het teken van “outreachend werken”.

Uit een shortlist van 9 kandidaten die aan de hand van een presentatiefilmpje van 30 seconden hun project helder en duidelijk uiteenzetten, werden met meer dan 4.000 voorkeurstemmen drie laureaten gekozen.

Vlaamse laureaat: Gemeente Mol

De Gemeente Mol koos er resoluut voor om outreachend maatschappelijk werkers in te zetten die actief op zoek gaan naar kwetsbare ouders in de gemeente. Hun medewerkers blijven niet in het kantoor wachten tot er iemand zich met een hulpvraag aanbiedt. In plaats daarvan zijn ze aanwezig in alle 22 Molse scholen en de 3 lokale armoedeverenigingen.

Het niet betalen van een schoolrekening is vaak een laattijdig signaal dat gezinnen het financieel moeilijk hebben. Met hun aanpak willen ze zowel de kinderarmoede binnen de eigen gemeente maar ook onrechtstreeks bij de andere gemeentes terugdringen. Ze zetten daarom in op het beter informeren van alle burgers, alsook het verlagen van de hoge drempel naar hun hulp- en dienstverlening. Door fysiek aanwezig te zijn op de scholen bereiken ze ouders, kwetsbare inwoners en kinderen en jongeren, rechtstreeks.

Waalse laureaat: Sortir du Bois asbl

Dit daklozenopvang-project ontstond tijdens de eerste lockdown. In het kader van een vrijwillige begeleiding konden ze buiten het institutionele veld banden smeden en onvoorwaardelijke vertrouwensrelaties  met verschillende daklozen in de buurt uitbouwen.

De samenwerking met verschillende actoren uit het verenigingsleven, de cultuursector en het institutionele veld stelden hen in staat om een zichtbaar netwerk van solidariteit te creëren. Een rechtstreeks gevolg daarvan is dat ze geregeld door daklozen in de regio worden gecontacteerd, door specifieke hulpdiensten, door particulieren die op de hoogte zijn van een bepaalde situatie, ...

Hun doelgroep blijft continu groeien.

Brusselse laureaat: OCMW Vorst

De doelgroep van deze laureaat bestaat uit inwoners van de gemeente Vorst en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die mogelijk aan het diogenessyndroom lijden. Het gaat doorgaans om mensen ouder dan 60 jaar, die alleen of geïsoleerd leven. Het aantal is moeilijk in absolute cijfers te gieten, aangezien de incidentie van het syndroom wellicht wordt onderschat.

Momenteel zijn er nog geen gespecialiseerde diensten en geen coherente therapieën die de gezondheid en de waardigheid waarborgen van mensen die aan het diogenessyndroom lijden. Dat komt volgens de organisatie door de ethische, juridische, maatschappelijke en psychomedische complexiteit van de problematiek en de miskenning van de verschillende dimensies waarop het syndroom impact heeft.

Ook het ontbreken van tools en interventieprotocollen voor professionals, naasten en beleidsmakers speelt hierin ongetwijfeld een rol.

Andere genomineerden

Niet enkel de 3 laureaten, maar ook de 6 andere genomineerden verdienen aandacht voor hun werking. Deze zijn Microstart vzw, Conso’Aimable asbl, Betonne Jeugd vzw, OCMW van La Louvière, Maks vzw en t’ANtWOORD vzw.

Meer informatie over alle projecten is te vinden op www.armoedeprijs.be

Laureaten Federale Prijs Armoedebestrijding 2021