20 jul 2006 17:00

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

Overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

Overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen, keurde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot het pensioen van het statutair personeel van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en van hun rechthebbenden. Beide maatregelen hebben tot doel de overname te verzekeren van de pensioenverplichtingen van het statutair personeel van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen door de federale staat. De last van de rustpensioenen wordt sinds 1 januari 2006 gedragen door de Staatskas. (*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen; - ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen.