21 dec 2005 11:36

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Overname van de pensioenverplichting

Overname van de pensioenverplichting

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen. Het ontwerp voorziet dat de staat de pensioenverplichtingen voor het statutair personeel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dat op rust gesteld is, op zich neemt. De pensioenen waarvan de RSZ-PPO vanaf 1 januari 2005 de last heeft overgenomen, zijn hiervan uitgesloten. Als tegensprestatie zal de Staat ten laatste op 31 december 2005 in een eenmalige betaling de opbrengst ontvangen van de tegeldemaking van de activa van het Pensioenfonds Havenbedrijf. De pensioenverplichtingen voor deze besloten groep zullen op een volledig gefinancierde basis worden overgenomen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.