11 apr 2008 16:51

Gemeentelijke dotatie binnen meerpolitiezones

Koninklijk besluit dat de regels voor de berekening van de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan de meergemeentenpolitiezones regelt, wordt tot eind 2008 verlengd

Koninklijk besluit dat de regels voor de berekening van de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan de meergemeentenpolitiezones regelt, wordt tot eind 2008 verlengd

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toepassing van het koninklijk besluit dat de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de meergemeentenpolitiezones regelt, tot eind 2008 verlengt (kb van 7 april 2005). Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael legde het ontwerp aan de ministerraad voor.

De verlenging is nodig omdat de wet die de financiering van de lokale politie regelt nog niet is voltooid. Om die financiering te regelen had FOD Binnenlandse Zaken een wetenschappelijke studie besteld, zodat men een nieuw financieringssysteem kon uitwerken. Het resultaat van die studie wordt verwacht tegen november 2008.