05 dec 2008 15:12

Gemeentelijke dotaties politiezones

Verdeling van de gemeentelijke dotaties in meergemeentepolitiezones

Verdeling van de gemeentelijke dotaties in meergemeentepolitiezones

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bijlage II bij het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in  meergemeentepolitiezones tot eind 2009 verlengt. De ministerraad neemt deze maatregel in afwachting dat de wet over de financiering van de lokale politie wordt aangenomen. 

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de adviesraad van burgemeesters.