15 mei 2009 12:25

Gemeentelijke holding

Staatswaarborg voor bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding

Staatswaarborg voor bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een staatswaarborg aan bepaalde leningen van de gemeenschappelijke holding wijzigt.

De waarborg wordt verlengd tot 30 september 2009. De federale overheid stelde zich garant voor 400 miljoen euro tot 15 mei 2009. Die periode wordt nu verlengd naar aanleiding van de evaluatie en de afspraken die werden gemaakt in het overlegcomité.