17 dec 2009 14:41

Gemeentelijke Holding

Verlenging van de staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding

Verlenging van de staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de federale staatswaarborg voor bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding op verzoek van de gedelegeerd bestuurder tot 30 juni 2010 verlengt.

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders verlengt de waarborg voor een bedrag van 250 miljoen euro, hetzij 125 miljoen euro voor het deel van de federale staat.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009