29 apr 2010 16:01

Geneeskundige verzorging

Een enkel nomenclatuurnummer voor de verstrekking van huisartsen tijdens het weekend en op feestdagen

Een enkel nomenclatuurnummer voor de verstrekking van huisartsen tijdens het weekend en op feestdagen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de nomenclatuur vereenvoudigt voor de geneeskundige verstrekkingen voor  raadplegingen in de spreekkamer van de geneesheer en voor bezoeken bij de zieke thuis.

Voortaan geldt er slechts één nomenclatuurnummer voor de geneeskundige verstrekkingen van huisartsen tijdens het weekend en op feestdagen, bij de patiënt thuis, in een instelling en ongeacht of de patiënt in palliatieve zorg is.

Dat unieke nummer op de attesten voor verstrekte zorg vereenvoudigt het administratieve werk van de huisarts en het beheer door verzekeringsinstellingen.  Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden blijft ongewijzigd.