21 nov 2008 12:21

Geneeskundige verzorging en uitkeringen

Terugbetaling van testen voor medische allergieën

Terugbetaling van testen voor medische allergieën

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat aan artikel 37 bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen het remgeld toevoegt voor vijf nieuwe verstrekkingen voor het opsporen van allergieën.

Het voorstel van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het remgeld vast op 15% van het honorarium en ten hoogste 8,68 euro. Patiënten die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming betalen geen remgeld.  

De nieuwe verstrekkingen zijn: 

  • opzoeken van een onmiddellijke allergische overgevoeligheid door kras- of priktest
  • opzoeken van een uitgestelde allergische overgevoeligheid voor een geneesmiddel of bepaalde voedingsstof door patchtest
  • opzoeken in een ziekenhuis van overgevoeligheid aan een geneesmiddel na negatieve kras- of priktest
  • opzoeken in een ziekenhuis van overgevoeligheid aan gifstof van hymenopterae na negatieve priktest
  • opzoeken in een ziekenhuis van overgevoeligheid aan een voedingsstof of geneesmiddel door opeenvolgende toediening van toenemende doses na negatieve of vals positieve priktest