14 jan 2011 12:06

Geneeskundige verzorging en uitkeringen

Remgeld voor verstrekkingen in het kader van globaal plan psychiatrie

Remgeld voor verstrekkingen in het kader van globaal plan psychiatrie

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat aan artikel 37 bis van de wet, betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, het remgeld toevoegt voor twee nieuwe verstrekkingen in het kader van het globaal plan psychiatrie.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het remgeld vast op 20% en ten hoogste 4,96 euro voor twee nieuwe verstrekkingen:

  • het toezicht van een patiënt gehospitaliseerd in de dienst psychogeriatrie van een algemeen ziekenhuis door een geneesheer-specialist in de  neuropsychiatrie of psychiatrie: van de dertiende tot en met de zestigste dag, per dag (598964)
  • door een geaccrediteerde geneesheer-specialist van de dertiende tot en met de zestigste dag, per dag (589986)

De rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming betaalt geen remgeld.

De rechthebbende die in een dienst A is opgenomen betaalt evenmin remgeld voor de verstrekking pluridisciplinair overleg op de verpleegafdeling onder leiding van een geneesheer-specialist in de psychiatrie, al dan niet geaccrediteerd (met verslag).

De maatregel sluit aan op het globaal plan psychiatrie, dat opgenomen is in het Nationaal akkoord voor Geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010.