21 nov 2008 12:21

Geneeskundige verzorging en uitkeringen

Toekenning van een forfait van 30 euro per maand aan kinderen die aan chronische nierinsufficiëntie lijden

Toekenning van een forfait van 30 euro per maand aan kinderen die aan chronische nierinsufficiëntie lijden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goegekeurd dat aan kinderen die aan chronische nierinsufficiëntie lijden een forfait van 30 euro per maand toekent als tegemoetkoming in de kosten voor een voedingsdieet.

In België lijden zo'n 200 kinderen aan een chronische nierziekte waarvoor een bijzonder voedingsdieet voor de behandeling nodig is. Dat dieet beschermt de nierfunctie en maakt integraal deel uit van de behandeling. Het forfait is een tegemoetkoming in de kosten die de gezinnen dragen voor het aangepaste dieet. 

De geneesheer-specialist, die verbonden moet zijn aan een centrum voor pediatrische nefrologie,  brengt de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende ervan in kennis dat de patiënt aan de voorwaarden voldoet. Het forfait start op de eerste dag van die kennisgeving. Ze geeft gedurende een jaar recht op het forfait. Ze kan worden verlengd na een evaluatie door de geneesheer-specialist voor perioden van vijf jaar tot en met de leeftijd van 17 jaar.