30 jan 2004 01:00

Geneesmiddelen voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht rond de levering van geneesmiddelen voor het departement Landsverdediging.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht rond de levering van geneesmiddelen voor het departement Landsverdediging.

Het gaat hier om een open meerjarige overeenkomst voor de levering van farmaceutische specialiteiten aan de EMI TECH in Nijvel. De overeenkomst wordt afgesloten met 20 firma's. Deze opdracht stemt overeen met een budget van 2.170.000 euro voor 2004. De bedragen voor 2005 en 2006 houden rekening met een indexatie van 2%. Volgens de statuten van Defensie hebben de militairen en het burgerpersoneel van Defensie recht op gratis medische zorgen en gratis geneesmiddelen. EMI TECH staat in voor de distributie van geneesmiddelen met zeer groot verbruik aan de verschillende militaire apotheken.