27 jun 2008 13:13

Gerechtelijke stagiairs

Aantal betrekkingen voor gerechtelijke stagiairs voor 2008-2009

Aantal betrekkingen voor gerechtelijke stagiairs voor 2008-2009

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen om 48 arbeidsplaatsen te voorzien voor gerechtelijke stagiairs voor 2008-2009. Het gaat om 26 Nederlandstalige en 22 Franstalige arbeidsplaatsen. De stagiairs worden vanaf 1 oktober 2008 aangeworven.  

De vaststelling van het aantal plaatsen gebeurt op basis van minimum 87  basisbenoemingen per jaar waarvan ongeveer twee derde aan stagiairs moet worden toegewezen. De verdeling per taalrol is gebaseerd op de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten: 55% Nederlandstaligen  en 45% Franstaligen.