30 okt 2009 14:49

Gerechtelijke stagiairs

Bepaling van het aantal gerechtelijke stagiairs voor 2010-2011

Bepaling van het aantal gerechtelijke stagiairs voor 2010-2011

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2010-2011 vaststelt op 48. 

Die stagiairs worden aangeworven op 1 oktober 2010. De 48 vacante plaatsen zullen worden verdeeld onder 26 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen.