29 apr 2015 11:22

Geregistreerd kassasysteem: sensibiliseringsbezoeken vanaf 4 mei 2015

De FOD Financiën zal in het kader van het geregistreerd kassasysteem (GKS) sensibiliseringsbezoeken brengen aan de horeca-uitbatingen.  


Vanaf 4 mei aanstaande start de FOD Financiën met sensibiliseringsbezoeken aan uitbatingen die zich nog niet hebben geregistreerd en die over een GKS moeten beschikken. Tijdens deze bezoeken zal de horecaondernemer o.a. een informatiebrochure krijgen en zal samen met hem nagekeken worden of hij/zij voor die uitbating wel effectief in de loop van 2015 moet overstappen op een GKS. Daarbij zal het belang van de registratie in de GKS-toepassing nogmaals benadrukt worden.

Bijna 19.000 horecaondernemers hebben de eerste stap van de registratieprocedure al gedaan. De uiterste registratiedatum is 30 april 2015.

Wanneer de horecaondernemer zijn uitbating niet geregistreerd heeft, kan hij de verschillende onderdelen van het geregistreerd kassasysteem niet bestellen. Het betreft de eigenlijke kassa, de fiscale data module of black box en de unieke ondertekenkaart of VAT signing card (VSC).

Zoals in het bericht van 02.03.2015 stond vermeld, verloopt de verlengde registratietermijn voor welbepaalde categorieën van de doelgroep “horeca-uitbatingen”, die in de loop van 2015 moeten overstappen op het gebruik van het GKS, op 30.04.2015. De principiële deadline was reeds verstreken op 28.02.2015.

 

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/