18 apr 2008 12:27

Gevangenisinfrastructuur

Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur met humane detentieomstandigheden

Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur met humane detentieomstandigheden

De ministerraad keurde het masterplan goed dat minister van Financiën Didier Reynders en minister van Justitie Jo Vandeurzen voorstelden met acties voor de strafuitvoering, die voornamelijk de overbevolking in de gevangenissen moeten aanpakken en een humaan detentiebeleid moeten waarborgen. 

FOD Justitie en de Regie der Gebouwen zullen in het volgende decennium samenwerken om de penitentiaire instellingen weer op een niveau te brengen dat qua capaciteit, organisatie en inrichting aan meer humane vereisten voldoet. Daarom besliste de ministerraad de bestaande penitentaire inrichtingen te renoveren, de capaciteit door renovatie en nieuwbouw uit te breiden en onderhouds- en beveiligingswerken uit te voeren.

De ministerraad bevestigde de bestaande beslissingen om in Gent, Antwerpen, Dendermonde nieuwe instellingen te laten bouwen. Daarnaast besliste hij ook drie inrichtingen met telkens 300 cellen en een inrichting voor jonge delinquenten in Achêne te laten bouwen. Hij gaf de Regie der Gebouwen en FOD Justitie opdracht een protocol van samenwerking en een meerjarenprogramma voor onderhouds- en instandhoudingswerken uit te werken. 

Ten slotte besliste hij de kredieten op de begroting van 2008 en volgende jaren van de Regie der gebouwen in te schrijven. 

Meer informatie vindt u in bijhorend document.