10 nov 2010 12:48

Gevangeniswezen

Keuze van arts door gedetineerden

Keuze van arts door gedetineerden

Gedetineerden kunnen zich in de gevangenis laten verzorgen door een zelfgekozen arts. Een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Justitie Stefaan De Clerck aan de ministerraad voorlegde, bepaalt nu de regels van de tussenkomst door de zelfgekozen arts.

Gevangenissen bieden gedetineerden kosteloze gezondheidszorg aan. Toch heeft een gedetineerde zelf de mogelijkheid om een geneesheer te raadplegen. Het ontwerp bepaalt nu dat de gedetineerde de kosten hiervoor zelf moet betalen, tenzij er een redelijke grond van medische aard is.
Daarnaast legt het ontwerp de procedure vast om de tussenkomst van een zelfgekozen arts aan te vragen en de procedure wanneer er een meningsverschil is tussen de gevangenisarts en de zelfgekozen arts.

(*) uitvoering van art. 91, §3 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden.