13 jan 2017 14:49

Gewijzigde bepalingen voor het rijbewijs B

De ministerraad legt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit voor aan het Overlegcomité dat een aantal wijzigingen aanbrengt in de regelgeving over het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. Het ontwerp wordt daarna voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Het ontwerp bevat de volgende wijzigingen:
 • het besturen van een zware werfmachine onder het toepassingsgebied van het rijbewijs B toelaten onder twee voorwaarden:
  • de maximumsnelheid van het voertuig mag niet meer dan 40 km/u bedragen
  • de verplaatsing van werf naar werf mag een maximale afstand van 5km hebben
 • twee nieuwe documenten staan de toegang tot het rijbewijs in België toe:
  • Europese blue card
  • bijlage 19 (aanvraag van verklaring voor inschrijving)
 • aanpassing van de term toeristische miniatuurtrein overeenkomstig de wet van 18 januari 2016
 • modelformulieren worden ontwikkeld door de FOD Mobiliteit en Vervoer in plaats van door de bevoegde minister 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B