20 jul 2023 18:32

Gewijzigde stagereglement van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bindende kracht geeft aan het gewijzigde stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

Het stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars is gewijzigd door een besluit van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 6 oktober 2022. Naast de aanpassing van de voorwaarden voor de erkenning als stagemeester wordt het stagereglement aangepast aan de huidige technische en formele context waarin de stage bij dit instituut wordt uitgevoerd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.