18 apr 2008 12:27

Gewrichtspuncties toegevoegd aan nomenclatuur

Honorarium voor gewrichtspuncties voortaan gedeeltelijk terugbetaald

Honorarium voor gewrichtspuncties voortaan gedeeltelijk terugbetaald

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx een nieuwe verstrekking in de nomenclatuur van terugbetaalbare medische zorgen in te voeren: de diagnostische punctie of therapeutische punctie in een of meerdere gewrichten van ledematen bij patiënten met inflammatoir reumatisch lijden (478015). 

Het remgeld, dwz het aandeel dat de patiënt bovenop de tussenkomst van de ziekteverzekering betaalt, bedraagt 15% van het honorarium en ten hoogste 8,68 euro. De patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming moeten geen remgeld betalen. 

De Commissie voor begrotingscontrole en het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV gaven een gunstig advies.