24 jun 2016 14:25

Gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (Gaïchel IX)

De ministerraad keurt de agenda en de deelnemerslijst goed van de volgende gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (Gaïchel IX) die zal plaatsvinden op 4 juli 2016 in Luxemburg.

De vergadering begint om 10 uur en wordt gevolgd door een persconferentie van de twee eerste ministers en door de ondertekening van het akkoord over het beheer van radioactief afval.