16 jan 2015 17:26

Gezamenlijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse regeringen

De ministerraad neemt kennis van de volgende gezamenlijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse regeringen (Gaïchel VIII) die op 5 februari 2015 om 10u in het Internationaal perscentrum - Résidence palace plaatsvindt.

Tijdens de vergadering zullen vier akkoorden worden ondertekend:

  • verdrag over de samenwerking en veiligheid 
  • akkoord civiele veiligheid
  • samenwerkingsovereenkomst antigifcentrum
  • verdrag over de samenwerking en administratieve bijstand op het vlak van de sociale zekerheid