24 nov 2006 16:00

Gezinsbijslag voor zelfstandigen

Verhoging van het basisbedrag voor gewone bijslag voor zelfstandigen

Verhoging van het basisbedrag voor gewone bijslag voor zelfstandigen

De ministerraad besliste de kinderbijslag voor het eerste kind in het stelsel van zelfstandigen te verhogen. Met dit voorstel maken minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Middenstand Sabine Laruelle de verschillen met het stelsel van de loontrekkenden kleiner. Het maandelijkse basisbedrag van de gewone bijslag wordt vanaf 1 april 2007 60 euro in plaats van 39,97 euro voor een kind van een niet gepensioneerde rechthebbende. Voor een kind van een gepensioneerde rechthebbende wordt dat 83,42 euro in plaats van 63,39 euro.