20 apr 2007 17:00

Gezondheid van runderen

Ondertekening van de conventie over het beheer en de preventie van de gezondheid van runderen

Ondertekening van de conventie over het beheer en de preventie van de gezondheid van runderen

De ministerraad ging akkoord met de conventie die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorlegde tussen de Belgische staat, Dierengezondheid Vlaanderen vzw en l'Association régionale de Santé et d'Identification animale asbl over het beheer en de preventie van de gezondheid van runderen. De heer D. Cuypers, voorzitter van het directiecomité van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vertegenwoordigt de Belgische staat, de heer Patrick Biront directeur van DGZ vertegenwoordigt de vzw en de heer Jean-Paul Dubois vertegenwoordigt het algemeen beheer van Arsia. De overeenkomst regelt: - de diagnostische ondersteuning en sanitaire begeleiding van specifieke probleembedrijven, - de evaluatie van het algemeen sanitair niveau, - de oprichting van een vrijwillig netwerk van dierenartsen en verklikkerbedrijven, - de verwezenlijking van onderzoeksprojecten, - het beheer van de resultaten, Elke vereniging krijgt 225.000 euro per jaar.