16 jan 2018 11:42

Gezondheidsenquête 2018 in de startblokken!

Een grootschalige enquête naar de gezondheid en leefstijl van de Belgen gaat in januari 2018 van start en zal het hele jaar door worden voortgezet in de drie regio’s van het land.

Sinds 1997 — en dit om de vijf jaar — organiseren het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en StatBel (Statistics Belgium) dit uitgebreide onderzoek om de ontwikkelingen op het domein van volksgezondheid en de specifieke noden van de bevolking op het gebied van zorg en preventie in kaart te brengen. De via deze enquête verzamelde gegevens bieden de bevoegde autoriteiten essentiële informatie voor het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid dat dicht bij de burgers en hun gezondheidsproblemen staat.

Raadpleeg de volledige versie van het persbericht