02 apr 2010 13:40

Gezondheidszorg

Toekenning van een inhaalpremie aan personen met een handicap

Toekenning van een inhaalpremie aan personen met een handicap

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het bedrag van de inhaalpremie voor invalide personen vastgelegd (*).

De inhaalpremie is een forfaitair bedrag van 75 euro  (61,5258 euro aan de spilindex van 103,14). Ze wordt toegekend aan de invalide personen die sinds vijf jaar arbeidsongeschikt zijn. Ze wordt uitbetaald met de uitkeringen van mei 2010. 

Het is de bedoeling om zo de invaliditeitsuitkeringen te herwaarderen, zodat de koopkracht van die personen op peil blijft.

De maatregel past in het interprofessioneel akkoord 2009-2010.

(*) kb tot wijziging van het kb van 3 juli 1996 houdende uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.