22 okt 2010 13:09

Gezondheidszorg

Erelonen voor multidisciplinair teamoverleg door de geneesheer-specialist in de geriatrie

Erelonen voor multidisciplinair teamoverleg door de geneesheer-specialist in de geriatrie

Een nieuwe verstrekking wordt in de medische nomenclatuur opgenomen. Het gaat om de deelname aan het multidisciplinair teamoverleg door de geneesheer-specialist in de geriatrie voor een rechthebbende die op een andere dienst is opgenomen dan G (300).

Rechthebbenden op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging moeten geen persoonlijk aandeel voor de verstrekking betalen, indien ze 75 of ouder zijn en reeds een verstrekking 599045 tijdens hetzelfde verblijf ontvingen. 

De ministerraad heeft hierover een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat art. 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt.