22 okt 2010 13:09

Gezondheidszorg

Maandelijkse tegemoetkoming voor kinderen die aan nierinsufficiëntie lijden

Maandelijkse tegemoetkoming voor kinderen die aan nierinsufficiëntie lijden

Bepaalde kinderen die aan nierinsufficiëntie lijden en die een speciaal voedingsdieet moeten volgen hebben recht op een tegemoetkoming van 30 euro per maand. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorgelegd dat de bijdrage voortaan per maand regelt in plaats van per dag.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het kb van 4 mei 2009 tot uitvoering van het art. 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt aan de Raad van State voorgelegd.