14 okt 2011 14:49

Gezondheidszorg

Nieuwe verstrekkingen in de medische nomenclatuur voor thuisverzorging door verpleegkundigen

Nieuwe verstrekkingen in de medische nomenclatuur voor thuisverzorging door verpleegkundigen

Twee nieuwe verstrekking worden in de medische nomenclatuur op het vlak van verpleegkunde opgenomen. Het gaat om:

  • verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen voor orale toediening gevolgd door een akkoord van de behandelend geneesheer
  • de wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen voor orale toediening

De verstrekkingen kunnen enkel door verpleegkundigen worden geattesteerd voor patiënten thuis en tijdens de week.

Het remgeld voor de eerste verstrekking is gratis, eenmaal per patiënt en per jaar.

De ministerraad keurt hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee ontwerpen van koninklijk besluit goed:

  • een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen