19 dec 2020 06:48

Globaal budget 2021 voor de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vastleggen van het globaal budget voor het jaar 2021 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. 

Het globaal budget voor 2021 bedraagt 9.483.240.295 euro, waarbij volgende budgetten worden geïntegreerd: 

  • 301.115,30 euro in het kader van het Zorgpersoneelfonds
  • 22 miljoen euro voor early detection and management of clusters and small outbreaks
  • 320.494.396,42 euro in uitvoering van het sociaal akkoord

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen