16 dec 2022 17:53

Globaal budget 2023 voor de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vastleggen van het globaal budget voor het jaar 2023 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. 

Het globaal budget voor 2023 bedraagt 11.302.332.140 euro. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.