15 dec 2023 18:34

Globaal budget 2024 voor de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vastleggen van het globaal budget voor het jaar 2024 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Het globaal budget voor 2024 bedraagt 11.645.848.078 euro. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.