25 feb 2022 18:47

Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid

De ministerraad neemt akte van het globaal verslag 2021 over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid in 2020 en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid, voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.

De ministerraad neemt akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal verslag en verzoekt het college van voorzitters om ten laatste tegen 31 mei 2022 voorstellen te formuleren over hoe er zo goed mogelijk gevolg kan worden gegeven aan de aanbevelingen van het Auditcomité, in het bijzonder wat de volgende punten betreft:

  • het gebruik van erkende en professionele methodologieën voor projectbeheer met inbegrip van de budgettering en de kostenopvolging
  • het onderzoeken van een hervorming van de financiële processen
  • het delen van best practices voor de boekhoudkundige verwerking, de periodieke afsluiting en het beschrijven van gemeenschappelijke procedures
  • een verhoogde aandacht voor cybersecurity