12 jun 2009 10:56

Globaal plan

Nieuwe reeks projecten in het kader van het globaal plan goedgekeurd

Nieuwe reeks projecten in het kader van het globaal plan goedgekeurd

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt om kredieten toe te kennen voor een reeks nieuwe overeenkomsten voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen en de buurtbemiddeling binnen het Globaal Plan (*). 
 
Het Globaal Plan, dat in de eerste plaats een tewerkstellingsplan is, bevat een aantal maatregelen die de veiligheid en de preventie moeten bevorderen. 

Steden en gemeenten kunnen op basis van een overeenkomst met de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken bijkomend personeel aanwerven om alternatieve gerechtelijke maatregelen te omkaderen of om de buurtbemiddeling te ondersteunen.

Omkadering van alternatieve straffen


Het gaat om maatregelen op het vlak van de dienstverlening en de opleiding binnen de probatie, de bemiddeling in strafzaken, de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis en de alternatieve maatregelen ter vervanging van een beslissing door de jeugdrechter. 

De ministerraad heeft nu de toestemming verleend om 294.373,58 euro toe te kennen voor de bijkomende tewerkstelling van 10,25 werknemers (in VTE) voor de uitbreiding van projecten in twaalf steden en gemeenten. De projecten betreffen de omkadering van autonome werkstraffen. Daarvoor wordt het ongebruikte saldo van vorige jaren van het veiligheidsfonds aangewend voor 156.173 euro (bovenop de voorziene budgetruimte).

Buurtbemiddeling

De FOD Binnenlandse Zaken zal steden en gemeenten die een project van buurtbemiddeling willen organiseren bijstaan met een ondersteuningsproject voor de vrijwilligers die zich inzetten voor buurtbemiddeling. Het project  bestaat uit de methodologische ondersteuning, de begeleiding en opleiding  van de buurtbemiddelaars. Daarnaast komt er een draaiboek voor buurtbemiddeling en goede praktijken.

Voor dit project  wordt een bedrag van 435.000 euro uitgetrokken voor één jaar.  


(*) Globaal plan voor de werkgelegenheid, het concurrentievermogen en de sociale zekerheid goedgekeurd door de ministerraad van 18 november 1993 - wet van 30 maart 1994.