03 mei 2024 17:51

Goedkeuring van de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid 2022-2025

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke elf ontwerpen van koninklijk besluit goed over de zesde generatie bestuursovereenkomsten van de tien openbare instellingen van sociale zekerheid en van de vierde bestuursovereenkomst van het eHealth-platform.

De bestuursovereenkomsten omvatten het beheer van de instellingen aan de hand van concrete doelstellingen over de uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten van sociale zekerheid (betaling van uitkeringen, toekenning van rechten, inning van bijdragen en controle op de naleving van de plcihten), de dienstverlening aan de burger (of aan iedere andere doelgroep) en de verbetering van het intern beheer.