30 apr 2021 18:36

Goedkeuring van de Overeenkomst die het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed houdende de goedkeuring van de Overeenkomst die het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) wijzigt.

Het ESM is sinds oktober 2012 operationeel. Het is opgericht als een internationale financiële instelling en doet dienst als het permanent noodfonds. De bedoeling is middelen vrij te maken en stabiliteitssteun te verstrekken aan ESM-leden die te kampen hebben met of bedreigd worden door ernstige financieringsproblemen en zo, indien nodig, de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel te vrijwaren. In ruil daarvoor moeten deze landen stringente macro-economische aanpassingsprogramma’s uitvoeren.

Op 30 november 2020 bereikte de Eurogroep het finale akkoord over de ESM-hervorming. Het ESM-verdrag dient te worden aangepast om te voorzien in een wettelijke basis voor deze nieuwe taken. De aanpassing bestaat uit vier grote pijlers:

  • de oprichting van de gemeenschappelijke achtervang voor het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds
  • het doeltreffender maken van de preventieve financiële ESM-instrumenten
  • de uitbreiding van de rol van het ESM (zowel bij het opstellen en monitoren van programma’s als daarbuiten)
  • het bevorderen van schuldhoudbaarheid met o.a. de invoering van collectieve actieclausules met ééntrapsaggregatie op alle overheidsobligaties van de lidstaten in de eurozone met een looptijd van minimaal 1 jaar

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.