30 apr 2021 18:36

Goedkeuring van de wijzigingsovereenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed houdende de goedkeuring van de overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds.

Het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds is het fonds dat de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad beheert en bestaat uit bijdragen van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen uit de lidstaten die toegetreden zijn tot de Bankenunie. De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad staat in voor de ordelijke afwikkeling van banken in de Bankenunie.

Op 30 november 2020 bereikte de Eurogroep het finale akkoord over de vervroegde invoering van de gemeenschappelijke achtervang vanaf 1 januari 2022. De Eurotop van 11 december 2020 bevestigde dit akkoord. De gemeenschappelijke achtervang is het ultieme achtervangmechanisme in de vorm van een kredietlijn van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, indien het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds voor een afwikkeling van een bank of kredietinstelling over onvoldoende middelen beschikt en alle overige mogelijkheden zijn uitgeput. 

De wijziging van de overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds moet een vervroegde invoering van de gemeenschappelijke achtervang mogelijk maken, en voorziet in een duidelijk omschreven en toenemend mutualisatiepad voor ‘buitengewone achteraf te betalen bijdragen’ aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds en eventuele leningen door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in het kader van het ‘watervalsysteem’ bij een afwikkelingsregeling van een bank.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.