26 mrt 2015 17:23

Goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF)

Op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF).

De wet van 25 februari 2013 wijzigt de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen in die zin dat voortaan ook de loontrekkende boekhouders en de ambtenarenboekhouders zich bij het BIBF kunnen aansluiten. Het betreft de zogenaamde "interne boekhouders" die gereglementeerd worden naast de zelfstandige boekhouders die de ‘externe boekhouders’ worden genoemd. Vroeger konden enkel de zelfstandige boekhouders (externe boekhouders) zich bij het BIBF aansluiten.

Deze wetswijziging vergt een aanpassing van de deontologische code van het BIBF (reeds gerealiseerd) alsook een aanpassing van het stagereglement zodat die ook van toepassing zijn voor de "interne" boekhouders.

Artikel 45/1 § 4 van de wet van 22 april 1999 voorziet dat de Nationale Raad van het BIBF de deontologische regels nader kan uitwerken, aanpassen of vervolledigen en het stagereglement kan opstellen. Die wijzigingen moeten rekening houden met het advies van de Hoge Raad voor Economische Beroepen.

Om effectief te zijn, moeten die bepalingen het voorwerp zijn van een koninklijk besluit dat in de ministerraad wordt overlegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1998 overeenkomstig artikel 45/1 § 4 van de wet van 22 april 1999 gewijzigd door de wet van 25 februari 2013 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen