25 mei 2012 13:33

Goedkope medische specialiteiten voor voorschriften op stofnaam

In het kader van de besparingsmaatregelen besliste de ministerraad dat de apothekers een geneesmiddel moeten afleveren dat zich binnen de vork van 5%  ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel bevindt, bij een voorschrift op stofnaam, antibioticum of antimyoticum. Die groep van goedkoopste specialiteiten moest ten minste uit drie geneesmiddelen bestaan, zelfs als ze niet binnen de vork pasten van 5% ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel. Die uitzondering loopt af op 1 juni 2012. 

De ministerraad keurt nu  op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat het minimum van drie geneesmiddelen per voorschrift na 1 juni 2012 behoudt.

*Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.