25 mei 2004 02:00

Gratis naar Mars

Het Federaal Wetenschapsbeleid stelt haar nieuw tijdschrift "Science Connection" voor.

Het Federaal Wetenschapsbeleid stelt haar nieuw tijdschrift "Science Connection" voor.

P E R S M E D E D E L I N G UITNODIGING GRATIS NAAR MARS ! Het Federaal Wetenschapsbeleid (voormalige Federale Diensten voor Technische, Wetenschappelijke en Culturele Aangelegenheden) stelt deze week haar nieuw tijdschrift "Science Connection" voor. Het tijdschrift wordt gratis verdeeld aan de trouwe abonnees van het magazine "Space Connection" dat het Federaal Wetenschapsbeleid sinds maart 1989 publiceert, maar ook aan alle middelbare scholen, alle bibliotheken en aan de meer dan 3500 personen die reageerden op de krantenadvertentie welke de publicatie aankondigde. Science Connection is een uitbreiding van de vroegere "Space Connection" in die zin dat het een breder scala van wetenschappelijke onderwerpen belicht dan enkel wat met ruimtevaart te maken heeft. Het vormt de vitrine voor het onderzoekswerk dat dagelijks wordt verricht in de Federale Wetenschappelijke Instellingen en in de onderzoeksprogrammas van het Federaal Wetenschapsbeleid. Science Connection verschijnt 5 maal per jaar en blijft volledig gratis voor de lezer. De uitbreiding van het tijdschrift, de verhoging van de verschijningsfrequentie en van de oplage kaderen binnen de communicatiestrategie van het Federaal Wetenschapbeleid die erop is gericht om haar werking bij een groter publiek kenbaar te maken. Het nieuwe tijdschrift wordt officieel voorgesteld met een drink in de Hallepoort, Zuidlaan te 1000 Brussel op donderdag 27 mei 2004 om 15u. U bent hierop van harte uitgenodigd. Wat Voorstelling nieuw tijdschrift Science Connection Wie Federaal Wetenschapsbeleid Waar Hallepoort, Zuidlaan, Brussel Wanneer Donderdag 27 mei 2004 om 15u Info Danny Backeljauw 0495.50.61.61